Lovgivning: Kriterier for bevilling

Læs mere om Lovgivning: Kriterier for bevilling i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Der bevilges hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer ud fra Serviceloven. 

  Hjælpemidler bevilges efter Serviceloven §112

  • Når du er borger i Aabenraa kommune og har en varig funktionsnedsættelse -og
  • hjælpemidlet vil afhjælpe følgerne af din varige funktionsnedsættelse i væsentlig grad -eller
  • i væsentlig grad kan lette din hverdag -eller 
  • være nødvendig for at du kan udøve dit erhverv

  Forbrugsgoder bevilges efter Serviceloven §113

  • Når betingelserne i Serviceloven s §112 stk 1 er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.
  • Når udgiften er over 500 kr.
  • Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art.
  • Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån.

  Boligændringer bevilges efter Serviceloven §116

  • Når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende der har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  Sidst opdateret: 11. september 2023