Tilbud til voksende.

Læs mere om Hørefunktion voksen i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Afdelingen har tilbud til voksne med:

  • Nedsat hørefunktion
  • Cochlear implant
  • Manglende hørelse (døve)
  • Tegnsprog
  • Tinnitus/lydfølsomhed
  • Hørerelaterede sygdomme ( f. eks. Morbus Menieres)
  • Behov for høretekniske hjælpemidler
  • Arbejdsrelaterede problemstillinger

  Sidst opdateret: 11. september 2023